Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yayınlama: 28.11.2022
Düzenleme: 29.11.2022 00:39
66
A+
A-

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan başvuru formu),
-Özgeçmiş,
– Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,
-Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti,
-Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge,
-Profesör ve Doçent kadro başvuruları için doçentlik belgesinin onaylı sureti,
-Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için) kadro başvuruları için yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı),
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (https://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri-1636 adresinden ulaşılabilir),
-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası,
-Adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, özgeçmiş, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadro başvuruları için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

S.N.BİRİMBÖLÜMANA BİLİM DALIUNVANDER.ADETNİTELİKLER
1EDEBİYAT FAKÜLTESİRUS DİLİ VE EDEBİYATIRUS DİLİ VE EDEBİYATIPROFESÖR11Rus Dili ve Edebiyatı bilim alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında Doçent unvanı almış olmak. Rus Edebiyatında savaş, kadın
ve köy nesri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİPROFESÖR11Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında Doktora yapmış olmak. İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Sosyal Bilgiler Eğitiminde drama ve Sosyal Bilgiler laboratuvarları ile ilgili bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
3FEN FAKÜLTESİKİMYAANORGANİK KİMYAPROFESÖR11Kimya alanından Doçent unvanı almış olmak. Nanopartikül içeren kaplamalar ve Malzemeler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Alanında tescillenmiş patentlere ve Üniversite Sanayi işbirliği alanında proje deneyimine
sahip olmak.
4MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİTELEKOMÜNİKASYONPROFESÖR11Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. İmplant antenler konusunda
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
5SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİGERONTOLOJİGERONTOLOJİPROFESÖR11Sosyal ve Kültürel Antrolopoloji alanında Doçent unvanı
almış olmak. Yaşlılık konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Alanında yurt dışı deneyimine sahip olmak.
6SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİSPOR YÖNETİCİLİĞİSPOR YÖNETİM BİLİMLERİPROFESÖR11Spor Bilimleri Bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Spor psikolojisi, psikososyal alanlar, davranış bilimleri, motor davranış ve motor öğrenme alanlarında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
7TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP
BİLİMLERİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİPROFESÖR11Temel immünoloji yan dal uzmanı olmak.
8EDEBİYAT FAKÜLTESİCOĞRAFYAFİZİKİ COĞRAFYADOÇENT11Fiziki Coğrafya alanından Doçent unvanı almış olmak. Volkan ve kıyı jeomorfolojisi, jeoarkeoloji konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
9EDEBİYAT FAKÜLTESİSANAT TARİHİTÜRK İSLAM SANATLARIDOÇENT11Türk İslam Sanatları alanında Doçent unvanını almış olmak. Türk Halk ve Cami Mimarisi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
10EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDOÇENT11Yetişkin Eğitimi alanında Doktora ve Doçent unvanı almış olmak. Siber zorbalık, yaşam boyu öğrenme, web tabanlı öğrenme, çevrimiçi bağlılık üzerine bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
11İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE SANATLARITÜRK İSLAM EDEBİYATIDOÇENT11Türk İslâm Edebiyatında metafor ve metaforik anlatım, fütüvvetname ve mersiye üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
12KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
ÇOCUK GELİŞİMİÇOCUK GELİŞİMİDOÇENT11Çocuk Gelişimi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
13KUMLUCA SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİKDOĞUM VE KADIN
HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
DOÇENT11Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
14MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULUSEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİTURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİDOÇENT21Turizm alanında Doçent unvanı almış olmak. Turizm geliri ve ekonomik büyüme ilişkisi, turist davranışları, destinasyon seçim kriterleri ve otel hizmet kalitesi üzerine bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
15MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE ORGANİZASYONİŞLETME YÖNETİMİDOÇENT21Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanı almış olmak. İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. İş yaşamında yalnızlık, algılanan fazla niteliklilik, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve etik üzerine bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
16MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA BİLİMİDOÇENT11Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Gıda biyokimyası, rekombinant enzim üretimi, gluten içeriği ve degradasyonu konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
17SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİSAĞLIK YÖNETİMİSAĞLIK YÖNETİMİDOÇENT11Eğitim Bilimleri (Yetişkin Eğitimi) alanında Doçent unvanı
almış olmak. Sağlık eğitimi ve yetişkin eğitimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
18UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİPAZARLAMAPAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİDOÇENT11Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak. Bütünleşik kanallı pazarlama, satın alma sonrası tüketici değerlendirmeleri, gıda israfı ve müşteri deneyimi
konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
19UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİBİLİŞİM YÖNETİMİDOÇENT11Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçent unvanı almış
olmak. Derin öğrenme, hibrit zeki sistemler ve mobil yazılım geliştirme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
20HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
21İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİARAP DİLİ VE BELAGATIDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
31Arap yazımında fasih dil kullanımı ve Arap dilbilimini antik Mısır dönemine döndürme çalışmaları üzerine bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
22İLETİŞİM FAKÜLTESİREKLAMCILIKREKLAMCILIKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak.
Dijital reklamcılık alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
23MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULUSEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİTURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ51Turizm İşletmeciliği alanında Doktora yapmış olmak. Turizm rehberliği, turizm eğitimi ve seyahat acentacılığı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.