Bitlis Eren Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bitlis Eren Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yayınlama: 15.03.2023
33
A+
A-

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin
(B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihi: 14.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 28.03.2023

POZİSYON KODUPOZİSYON/ ÜNVANIKADRO ADEDİCİNSİYETİMEZUNİYET DURUMU / KPSS PUAN TÜRÜARANAN NİTELİKLER
     *   Yükseköğretim Kurumlarının Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
Gazetecilik Lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
     *   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
1Büro Personeli1ERKEK/ KADINLisans (KPSS P3)*   Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
     *   Belgelendirmek kaydıyla (Sosyal Güvenlik prim dökümü) en az 2 (iki) yıl iş deneyimine sahip olmak.
     *   Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
     *   Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Basın Yayın
     ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde çalıştırılacaktır.
     *   Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Lisans bölümlerinden mezun olmak.
     *   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
     *   Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
2Spor Uzmanı1ERKEKLisans (KPSS P3)*   Belgelendirmek kaydıyla (Sosyal Güvenlik prim dökümü) en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak.
     *   İkinci Kademe Kayak (Alp Disiplini) Antrenörlük belgesine sahip olmak.
     *   Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
     *   Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.
     *   Yükseköğretim Kurumları Teknik Ön Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
    Ön Lisans (KPSS P93)*   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
3Teknisyen1ERKEK *   MEB onaylı Gaz Tesisat Sistemleri alanında Ustalık Belgesine sahip olmak.
     *   Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
     *   Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
     *   Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda çalıştırılacaktır.
     *   Yükseköğretim Kurumlarının Aşçılık Ön Lisans programından mezun olmak.
    Ön Lisans (KPSS P93)*   Alanında en az 1 (yıl) yıl iş deneyimine sahip olup bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek.
4Destek Personeli (Aşçı)1ERKEK *   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
     *   Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
     *   Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
     *   Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
     *   Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
     *   Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.
     *   Yükseköğretim Kurumlarının Aşçılık Ön Lisans programından mezun olmak.
5Destek Personeli (Aşçı)1KADIN/ ERKEKÖn Lisans (KPSS P93)*   Alanında en az 1 (yıl) yıl iş deneyimine sahip olup bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek.
     *   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
     *   Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
     *   Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
     *   Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
     *   Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
     *   Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.
     *   Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
 Destek Personeli (Aşçı)   *   Alanında en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olup bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek.
6 1ERKEKOrtaöğretim (KPSS P94)*   MEB onaylı Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesine sahip olmak. (Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak bölümlerinin
herhangi birinden mezun olanlardan usta öğreticilik belgesi istenilmeyecektir.)
     *   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
     *   Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
     *   Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
     *   Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
     *   Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
     *   Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.
     *   Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
7Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı)1ERKEKOrtaöğretim (KPSS P94)*   Aşçılık alanında MEB onaylı en az kalfalık sertifikasına sahip olmak (Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak bölümlerinin
birinden mezun olanlardan kalfalık belgesi istenilmeyecektir.)
     *   Alanında iş deneyimine sahip olup bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek.
     *   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
     *   Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
     *   Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
     *   Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
     *   Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
     *   Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.
     *   Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
     *   Aşçılık sertifikasına sahip olmak (Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak bölümlerinin birinden mezun olanlardan kalfalık belgesi istenilmeyecektir.)
     *   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı)  Ortaöğretim (KPSS P94)*   Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
8 1ERKEK *   Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
     *   Devlet hastanelerinden Aşçı olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
     *   Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
     *   Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.
     *   Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Ön Lisans programından mezun olmak.
    Ön Lisans (KPSS P93)*   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
9Destek Personeli (Şoför)1ERKEK *   Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
     *   G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
     *   Operatörlük alanında en az 1 (Bir) yıl iş deneyimi olmak.
     *   MEB’ten onaylı İş Makinesi Operatörlüğü Belgesine sahip olmak.
     *   İtfaiyecilik alanında sertifika sahibi olmak.
     *   Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
     *   Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek kaydıyla şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak
     *   Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.
     *   Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
     *   Son başvuru tarihi itibariyle en az 7 (yedi) yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
     *   2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
10Destek Personeli (Şoför)1ERKEKOrtaöğretim (KPSS P94)*   Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
     *   Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
     *   Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek kaydıyla şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
     *   Sözleşme yapmaya hak kazanan aday Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak  zorundadır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
► Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
► 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
► 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
► Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
► 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istiham edilemezler.
► KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön Lisans
mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
► Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
► 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir)
2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
6- Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgelere sahip olmak. (Transkript, sertifika vb.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Başvuru Tarihi : 14.03.2023
Son Başvuru Tarihi : 28.03.2023
► Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
► Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
► Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
4- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir). 5- 2022 Yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır).
6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge. 7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.)
8- Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten temin edilebilir.)
9- Onaylı Hizmet Belgesi.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
► Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitimi tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.beu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
► Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün
içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
► Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
► Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
► Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
► Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedekler sırası ile çağırılacaktır.
► İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
► Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
► Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir.
Adres : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası Rahva Kampüsü Bitlis – Türkiye
Detaylı Bilgi İçin : 0434 222 00 00
Dahili : 1502 – 1504 – 1516
Mail Adresi : [email protected]

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.