Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı
Yayınlama: 13.03.2023
25
A+
A-

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 43 (kırk üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

S. NO POZİSYON ADI, CİNSİYET ÇALIŞACAĞI BİRİMİ A D E T MEZUNİYET KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER GÖREV TANIMLARI
1 BÜRO PERSONELİ
Kadın/Erkek

1

Önlisans

KPSS (P93) 2022-Yükseköğretim Kurumlarının; Basın ve Yayım Teknolojileri Programı önlisans mezunu olmak.
-İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.
-KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
— Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde görevlendirmek üzere.
2 MÜHENDİS
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kadın/Erkek
1 Lisans KPSS (P3) 2022-Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 70 puan almış olmak.
-PHP, C#, Python Programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek (Belge Olarak Transkript de geçerlidir).
-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
— Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Web İletişim Araçlarının Servise Sunulması. Web Sayfası Tasarımı, Yönetim Paneli Oluşturulması. Web Sayfası İçeriklerinin Oluşturulması Veya Web Sayfası İçeriklerini Oluşturacak İlgili Birim Personeline Yönetici Yetkisinin Tanımlanması. Birimlerin Kongre, Konferans Vb. Etkinlikleri İçin Web Sayfası Tasarımı Oluşturulması ve Yayınlanması. Web Sayfaları Duyuru Ve Etkinlik Paneli. Web Sayfası Güncelleme. Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Konusunda Bilgi Desteği Vermek. Birimlerin Web Sorumlularına Eğitim ve Destek Vermek. Mobil Uygulama ve Geliştirme. Birim yöneticisinin verdiği diğer işleri yapmak.

3

TEKNİKER
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Erkek

1

Önlisans

KPSS (P93) 2022

-Elektrik Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
– 01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.
— Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
-Bilgisayar Ve Çevre Birimlerin Fiziksel Kurulum, Bakım ve Arıza Tespit İşlemi. Data Veri Aktarma Kablosu Hazırlama, Çekme ve Sonlandırma İşlemi. Yazıcı ve Tarayıcı Fiziksel Kurulumu Ve İşletim Sistemine Tanıtılması İşlemi. İşletim Sistemi, Office, Antivirüs ve Lisansı Bulunan Paket Programların Kurulumu İşlemi (SPSS, Autocad Vs.). Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Konusunda Bilgi Desteği Vermek. Eğitim Alanındaki Faaliyetlere Teknik Destek Vermek. Kablolu ve Kablosuz İnternet Erişimi Yetkilendirme İşlemi. EBYS imza işlemleri için program kurulum işlemleri. Birim yöneticisinin verdiği diğer işleri yapmak.
4

SAĞLIK TEKNİKERİ
Veteriner Fakültesi (Ameliyathane) Kadın/Erkek

1

Önlisans

KPSS (P93) 2022

– Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ve Sağlık Meslek Yüksekokulları ile Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans Programından mezun olmak.
– 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.
— Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ya da üniversitemiz de ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilmek üzere çalıştırılmak üzere, Ameliyat odalarını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasını hazır hale getirmek. Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol etmek, ameliyata hazır hale getirmek ve gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak. Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir şekilde ilgili birime gönderilmesine yardımcı olmak. Her bir işlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu sağlamak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak. Ameliyattan sonra cerrahi aletleri ve malzemelerin temizliği, dezenfekte edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak. Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlamak. Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olmak. Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik muayenelerini yaptırmak ve olası arızaları zamanında haber vermek. Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım etmek.

5

SAĞLIK TEKNİKERİ
Veteriner Fakültesi (Eczane) Kadın/Erkek

1

Önlisans

KPSS (P93) 2022

 • Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ve Sağlık Meslek Yüksekokulları ile Meslek Yüksekokullarının Eczane Hizmetleri Ön Lisans Programından mezun olmak.
 • 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.

-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ya da üniversitemiz de ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilmek üzere, Eczanede bulunan ilaçların son kullanma tarihlerini ve stok kontrollerini yapmak; eksikleri tespit etmek ve uygun bir şekilde depolanmaları ile kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Hasta narkotik ilaçlarını servislerdeki sorumlu kişiye/lere teslim etmek ve karşılıklı teslim tutanağı düzenlemek ve kaydetmek. Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak. Eczanede bulunan dolap vb. demirbaş malzemelerinin bakımının yapılmasını ve işlerliğini sağlamak. Eczanenin işleyiş ve organizasyonunda idarenin vermiş olduğu diğer görevleri yapmak.

6

DESTEK PERSONELİ
Aşçı (Erkek) (Bucak İlçesi Yerleşkesi)

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

-Ortaöğretim kurumlarının aşçılık-mutfak bölümlerinden mezun veya Orta Öğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup aşçılık alanında MEB onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 • Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.

-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
– Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Bucak İlçe Yemekhanesinde; yemek hazırlığı, pişirilmesi, servis edilmesi, bir sonraki günün yemek hazırlığının yapılması, yemek üretim alanlarının temizliğinin yapılması ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

7

DESTEK PERSONELİ
Aşçı (Erkek) (Yeşilova İlçesi Yerleşkesi)

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022
 • – Ortaöğretim kurumlarının aşçılık- mutfak bölümlerinden mezun veya Orta Öğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup aşçılık alanında MEB onaylı ustalık belgesine sahip olmak.
 • Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.

-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

 • – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
– Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Yeşilova İlçe Yemekhanesinde; yemek hazırlığı, pişirilmesi, servis edilmesi, bir sonraki günün yemek hazırlığının yapılması, yemek üretim alanlarının temizliğinin yapılması ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

8

DESTEK PERSONELİ
(Aşçı Yardımcısı) Merkez Yerleşke Kadın/Erkek
2 Ortaöğretim KPSS (P94) 2022
 • – Ortaöğretim kurumlarının aşçılık- mutfak bölümlerinden mezun veya Orta Öğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup aşçılık alanında MEB onaylı ustalık/kalfalık belgesine sahip olmak.
 • – Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.

-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
– Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Burdur Merkez Yemekhanesinde; yemek hazırlığı, pişirilmesi, servis edilmesi, bir sonraki günün yemek hazırlığının yapılması, yemek üretim alanlarının temizliği, taşıma iş ve işlemlerinin yapılması ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

9

Destek Personeli (Temizlik, Bulaşık, Servis, Taşıma) Merkez Yerleşke Erkek

2

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

 • Ortaöğretim kurumlarından (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
 • Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.

-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
– Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Burdur Merkez Yemekhanesinde; hazırlanan yemeklerin alınarak yemekhane katlarına taşınması, yemekhanelerin servise hazır hale getirilmesi, yemekhanede yemek su ekmek eksikliklerinin takibi, tepsi-çatal-kaşık silinmesi, benmarilerin kontrol edilmesini yapmak, günlük olarak katlardaki tuvalet temizliği ve hijyen malzemelerinin takibini yapmak, yemekhaneler ve çevresine ait saha temizliğini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.
10Destek Personeli (Temizlik, Bulaşık, Servis, Taşıma) Merkez Yerleşke Kadın

2

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

 • Ortaöğretim kurumlarından (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
 • Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.

-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
– Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Burdur Merkez Yemekhanesinde; hazırlanan yemeklerin alınarak yemekhane katlarına taşınması, yemekhanelerin servise hazır hale getirilmesi, yemekhanede yemek su ekmek eksikliklerinin takibi, tepsi-çatal-kaşık silinmesi, benmarilerin kontrol edilmesini yapmak, günlük olarak katlardaki tuvalet temizliği ve hijyen malzemelerinin takibini yapmak, yemekhaneler ve çevresine ait saha temizliğini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

11

Destek Personeli Merkez Yerleşke Kadın

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

 • Ortaöğretim kurumlarından (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
 • Onaylı Hijyen Belgesi, Yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında sertifika sahibi olmak.
 • Geçerli İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak.
 • 01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.

-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
 • Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Burdur Merkez ve İlçe Yemekhanelerinde;
 • Hijyen malzemelerinin takibini yapmak,
 • Yemekhaneden yararlananlarla ilişkileri yürütmek, talepleri takip etmek,
 • Servis hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Yemekhanelerde ve servis alanlarında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak çalışılmasını koordine etmek,
12Destek Personeli (Temizlik, Bulaşık, Servis, Taşıma)
Bucak Yerleşkesi Kadın/Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

 • Ortaöğretim kurumlarından (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
 • Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.

-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
– Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Burdur Bucak Yemekhanesinde; hazırlanan yemeklerin alınarak yemekhane katlarına taşınması, yemekhanelerin servise hazır hale getirilmesi, yemekhanede yemek su ekmek eksikliklerinin takibi, tepsi-çatal-kaşık silinmesi, benmarilerin kontrol edilmesini yapmak, günlük olarak katlardaki tuvalet temizliği ve hijyen malzemelerinin takibini yapmak, yemekhaneler ve çevresine ait saha temizliğini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

13

Destek Personeli (Temizlik, Bulaşık, Servis, Taşıma) Yeşilova Yerleşkesi Kadın/Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

 • Ortaöğretim kurumlarından (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
 • Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.

-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
– Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Burdur Yeşilova Yemekhanesinde; hazırlanan yemeklerin alınarak yemekhane katlarına taşınması, yemekhanelerin servise hazır hale getirilmesi, yemekhanede yemek su ekmek eksikliklerinin takibi, tepsi-çatal-kaşık silinmesi, benmarilerin kontrol edilmesini yapmak, günlük olarak katlardaki tuvalet temizliği ve hijyen malzemelerinin takibini yapmak, yemekhaneler ve çevresine ait saha temizliğini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.
14 Destek Personeli (Erkek) (Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi) 1 Ortaöğretim KPSS (P94) 2022-Ortaöğretim     Kurumlarının      Tesisat      Teknolojisi      ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
-Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesi/sertifikasına sahip olmak.

 • En az B sınıfı 1 yıllık ehliyet sahibi olmak.
 • 01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.

-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)

Üniversitemizin Burdur il merkezi ve ilçe yerleşkelerinde, doğalgazla yakma, Isıtma, soğutma, iklimlendirme işlemleri, tesisat sistemlerinin bakım /onarım hizmetleri ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir
15 Koruma Güvenlik Görevlisi (Erkek) Merkez Yerleşkeler

6

Önlisans

KPSS (P93) 2022 

 • Adaylar Müracaat dilekçesinde hangi ilan/sıra numarasını (Görev almak istediği yerleşke) müracaat edeceğini mutlaka belirtecek. Belirtilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Güvenlik ve Koruma Önlisans Programlarından mezun olmak veya herhangi bir Önlisans Programından mezun olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına.) sahip olmak ve belgelendirmek.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarı ile 01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
 • Adaylarda 170 cm boyundan kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak. (ÖRNEĞİN: Boy uzunluğu 1.70 cm ise kilo en fazla 70+15=85 Kg ve en az

70-13=57 Kg olmalıdır.)

 • İlan tarihi itibari ile sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge eklenecektir.(Aile hekimliği, sağlık ocağı vb. kuruluşlardan alınabilir.)
 • Askerliğini yapmış olmak ve belgelendirmek.
 • 01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durum ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecektir.)
 

 • Koruma ve Güvenlik personeli görevinde 5188 sayılı Özel güvenlik mevzuatı çerçevesinde can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak,
 • Görevlendirildiği alanı kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak,
 • Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,
 • Vardiyayı teslim almak, giriş çıkışları kayda bağlı olan yerleri kayıt altına almak, giriş-çıkış yapan araçların kaydını tutmak, ön danışma hizmetlerini yapmak gibi iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 • Görev alanı içinde ve yakın çevresinde gözetim yapmak,.
 • Görev alanı içinde denetim yapmak. (malzeme ve demirbaşların kontrolünü ve korunmasını sağlamak, görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak, araçların park düzenine uymalarını sağlamak, tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek gibi iş ve işlemleri gerçekleştirmek)
 • Denetim ve kontrollere ilişkin tüm raporları ilgili birim amirlerine vermek,
 • Acil/beklenmedik olaylara müdahale etmek (Acil/beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak, acil/beklenmedik olayları ilgili yerlere bildirmek, yangına ilk müdahaleyi yapmak, görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek, suç mahallinin korunmasını sağlamak, suç delillerini muhafaza etmek, olay tutanağı tutmak, sanığı kolluk kuvvetlerine teslim etmek, tanıklık yapmak, işgal tanımlamak, sivil savunma teşkilatına yardımcı olmak gibi…)
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek (Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek, meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak gibi…)
 • Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünün vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek.
 • Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.
16Koruma Güvenlik Görevlisi (Erkek) Yeşilova İlçesi
Yerleşkesi

1

Önlisans

KPSS (P93) 2022

17

Koruma Güvenlik Görevlisi (Erkek)
Çavdır İlçesi Yerleşkesi

1

Önlisans

KPSS (P93) 2022

18Koruma Güvenlik Görevlisi (Erkek) Gölhisar İlçesi
Yerleşkesi
2

Önlisans

KPSS (P93)
2022

19

Koruma Güvenlik Görevlisi (Erkek) Altınyayla İlçesi Yerleşkesi 1

Önlisans

KPSS (P93) 2022
20

Koruma Güvenlik Görevlisi (Kadın) Merkez Yerleşkeler

1

Önlisans

KPSS (P93) 2022

 

 • Güvenlik ve Koruma Önlisans Programlarından mezun olmak veya herhangi bir Önlisans Programından mezun olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına.) sahip olmak ve belgelendirmek.

-2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-1.60 cm boyundan kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 10 den az olmamak. (ÖRNEĞİN: Boy uzunluğu 1.60 cm ise kilo en fazla 60+10=70 Kg. ve en az 60-10=50 Kg olmalıdır.)

 • İlan tarihi itibari ile sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge eklenecektir.(Aile hekimliği, sağlık ocağı vb. kuruluşlardan alınabilir.)
 • 01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durum ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecektir.)
Koruma ve Güvenlik personeli görevinde 5188 sayılı Özel güvenlik mevzuatı çerçevesinde can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak,

 • Görevlendirildiği alanı kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak,
 • Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,
 • Vardiyayı teslim almak, giriş çıkışları kayda bağlı olan yerleri kayıt altına almak, giriş-çıkış yapan araçların kaydını tutmak, ön danışma hizmetlerini yapmak gibi iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 • Görev alanı içinde ve yakın çevresinde gözetim yapmak,.
 • Görev alanı içinde denetim yapmak. (malzeme ve demirbaşların kontrolünü ve korunmasını sağlamak, görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak, araçların park düzenine uymalarını sağlamak, tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek gibi iş ve işlemleri gerçekleştirmek)
 • Denetim ve kontrollere ilişkin tüm raporları ilgili birim amirlerine vermek,
 • Acil/beklenmedik olaylara müdahale etmek (Acil/beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak, acil/beklenmedik olayları ilgili yerlere bildirmek, yangına ilk müdahaleyi yapmak, görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek, suç mahallinin korunmasını sağlamak, suç delillerini muhafaza etmek, olay tutanağı tutmak, sanığı kolluk kuvvetlerine teslim etmek, tanıklık yapmak, işgal tanımlamak, sivil savunma teşkilatına yardımcı olmak gibi…)
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek (Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek, meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak gibi…)
 • Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünün vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek.
 • Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.
21 Destek Personeli (Temizlik, Taşıma vb.) MERKEZ
Kadın/Erkek

7

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022-Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak.
-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim
edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Üniversitemizin Merkez ve bağlı birimlerinde, açık ve kapalı alanlardaki Temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.
22Destek Personeli (Temizlik, Taşıma vb.) Bucak Sağlık Y:O:
Kadın/Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

-Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak.
-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Üniversitemizin Bucak ilçesi ya da üniversitemizde ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilmek üzere birimlerinde, açık ve kapalı alanlardaki Temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.
23 Destek Personeli (Temizlik, Taşıma vb.) Tefenni MYO Kadın/Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

-Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak.
-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde
aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Üniversitemizin Tefenni ilçesi ya da üniversitemizde ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilmek üzere birimlerinde, açık ve kapalı alanlardaki Temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.
24Destek Personeli (Temizlik, Taşıma vb.) Gölhisar Uygulamalı Bilimler YO. Kadın/Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

-Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak.
-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Üniversitemizin Gölhisar ilçesi ya da üniversitemizde ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilmek üzere birimlerinde, açık ve kapalı alanlardaki Temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

25

Destek Personeli (Temizlik, Taşıma vb.) Altınyayla Mehmet Tuğrul MYO.
Kadın/Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

-Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak.
-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim
edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Üniversitemizin Altınyayla ilçesi ya da üniversitemizde ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilmek üzere birimlerinde, açık ve kapalı alanlardaki Temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

26

Destek Personeli (Temizlik, Taşıma vb.) Bucak Teknoloji Fakültesi Kadın/Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

-Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak.
-01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Üniversitemizin Bucak ilçesi ya da üniversitemizde ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilmek üzere birimlerinde, açık ve kapalı alanlardaki Temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

27

Destek Personeli (Şoför) Merkez Yerleşke (Erkek)

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak, ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 (üç) ay kalmış C-G-F sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerinde sürüce belgesine uygun olan Üniversitemizdeki mevcut olan tüm araçları kullanmak, görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

28

Destek Personeli (Şoför) Merkez Yerleşke (Erkek)

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak, ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 (üç) ay kalmış E sınıfı sürücü belgesi ile SRC2 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak,

-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)
Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerinde sürüce belgesine uygun olan Üniversitemizdeki mevcut olan tüm araçları kullanmak, görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

A-GENEL ŞARTLAR
1) Türk vatandaşı olmak
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak, 5)-Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3
– Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı

– Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.
8) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
9) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.
B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmadığını belgelendirmek.
3) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, Onaylı ilgili sertifikalara sahip olmak, Nitelikte belirtilen diğer şartları sağlamakla birlikte, öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS (B) grubu alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Diploma fotokopisi (onaylı) veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4) 2022 KPSS (B) Grubu sınav sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
7) Nitelikler alanında istenen sertifikalar,
8) Onaylı Hizmet/ Mesleki Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Başvurulan unvanda isteniyor ise); Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirmeli ve bu belgeler ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.
9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir belge istenecektir (Aile hekimliği, sağlık ocağı vb. kuruluşlardan alınabilir).
D.BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
1) Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içinde www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 06.03.2023-20.03.2023 (dâhil) tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne/Personel Daire Başkanlığına ( İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne/Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.
NOT: Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacak olup; başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olması nedeniyle eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.
2) Adaylar sadece tek bir unvan başvuracak olup, aynı unvanda olup da farklı birimde görevlendirilecekler de ilan sıra numarasını ve görev yeri belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana veya yere başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3) Başvuru formunda başvurulan unvan alanı ile İlanda müracaat edilecek unvan ve niteliği ile ilan başvuru sıra numarasını mutlaka belirtilmelidir. Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
5 ) KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır
6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde-6 Maddesindeki hükümlerin gerçekleşmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

E. SONUÇ
1) Tüm başvurular ilgili alanların 2022 KPSS (B) grubu puanlarına göre değerlendirilecektir.
2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda, diploma tarihi itibarı ile önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday değerlendirmeye alınacaktır.
3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 (on) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.
4) Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi www.mehmetakif.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan 2022 KPSS (B) Grubu puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
(İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
10) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır
11) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru Başlangıç: 06.03.2023
Başvuru Bitiş: 20.03.2023 (Mesai Bitimi )
Başvuru Adresi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü
İstiklal Yerleşkesi Değirmenler Mah. Cevat Sayılı Bulvarı 120/9 Rektörlük B Blok BURDUR Tel: 0248 2131082

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.