Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yayınlama: 23.02.2023
29
A+
A-

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 29(yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1) GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda, aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1.Türk Vatandaşı olmak,
2.Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5.10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
6.Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

UNVANI/CİNSİYETİADEDİARANAN NİTELİKLER
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)7-Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS P93 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
-Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin, boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)2-Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS P93 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
– İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
-Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin, boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)
-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)1-Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2022 KPSS P93 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
– İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
-Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin, boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)
-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek)4-Lise ve dengi okul mezunu olmak.
-2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak.
-En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya 9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” meslek kodlarından birinde çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın)1-Lise ve dengi okul mezunu olmak.
-2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak.
-En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)” veya “9112.06 Temizlik Görevlisi” meslek kodlarından birinde çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
Destek Personeli (Bahçıvan) (Erkek)1-Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Tarım Alanı bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve Dengi okul mezunu olup bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
-2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
Destek Personeli (İnşaat) (Erkek)1-Lise ve dengi okul mezunu olup inşaat kalfalık veya ustalık belgesine ve yüksekte çalışma belgesine sahip olmak.
-2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde bulunan binaların çatı bakım ve onarımını yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak.
-İnşaat alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
Destek Personeli (Marangoz) (Erkek)1-Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve Dengi okul mezunu olup marangozluk sertifikasına sahip olmak.
-2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı) (Erkek)1-Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve Dengi okul mezunu olup sıhhi tesisat sertifikasına sahip olmak.
-2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
Destek Personeli (Boyacı) (Erkek)1-Lise ve Dengi okul mezunu olup boyacılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
-2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
-En az fiilen 30 gün “7131.01 İnşaat Boyacısı/Boyacı meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
Destek Personeli (Elektrikçi) (Erkek)1-Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı bölümlerinden mezun olmak.
-2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
Büro Personeli (Kadın/Erkek)1-4 yıllık Fakültelerin Sosyoloji bölümü mezunu olmak.
– 2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
-En az 30 gün “2163.33 Arge Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
-İş Güvenliği ve İşçi sağlığı sertifikasına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.)
Büro Personeli (Kadın/Erkek)2-İşletme Yönetimi ön lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
– İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
-En az fiilen 30 gün “4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
-Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.)
Büro Personeli (Kadın/Erkek)3-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat bölümü ile İktisat fakültelerinin İktisat bölümünden mezun olmak.
-2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
-En az fiilen 90 gün “4311.05 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
-Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Eğitimi ile Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek.)
Büro Personeli (Kadın/Erkek)2-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
-2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-En az fiilen 90 gün “2631.05 İşletmeci” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
-İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasına sahip olmak. (e-Devletten alınacak barkodlu belge ile başvurulacaktır.)

2) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),
b) Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikaların onaylı fotokopisi,
c) Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi,
ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ile aranan nitelikleri gösterir belgeler ve sertifikalar (İlanın yayınlandığı tarih itibariyle istenilen sertifikalara sahip olmak gerekmektedir.),
f) 1 adet fotoğraf.
Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 10.03.2023 mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde istenilen evrakların başvuru süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan ve e-Devlete yüklenen sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvuruları kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

3) YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR
a) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.
b) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
c) Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.