Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Yayınlama: 22.12.2022
62
A+
A-

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web
sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve  Yeniden  Atanma  Kriterleri  Yönergesi”nde  belirtilen  kriterleri  taşımaları  gerekmektedir.  Ayrıca  adayların  fakültelerin  veya  4  yıllık  yüksekokulların  ilgili bölümlerinden  mezun  olmaları  (Yurt  dışından  alınan  diplomaların  denkliğinin  Yükseköğretim  Kurulu’nca  onaylanmış  olması  şarttır.),   657  Sayılı  Kanunun  48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.
Profesör   kadroları   devamlı   statüde   olup,   başvuracak   adaylar(https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri “Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi” dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2  adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan, 1 adet fiziki arşiv dosyasının yanında Jürilerin değerlendirmesi için başvuru dosyasına ait bilgi ve belgeleri PDF formatında CD, DVD veya harici bellek ortamında 6 adet olarak (Aday sayısal ortamda sunduğu belgelerin doğruluğu ile sorumludur) Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir)
Doçent  kadroları  devamlı  statüde  olup,  başvuracak  adaylar     (https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden  temin  edecekleri  “Akademik  Kadro  Başvuru  Formu  Öğretim  Üyesi”  dilekçelerinde,  başvurdukları  anabilim dalını  belirterek,  ekinde  2  adet  fotoğraf, nüfus cüzdan örneği,  lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve  doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan, 1 adet fiziki arşiv dosyasının yanında Jürilerin değerlendirmesi için başvuru dosyasına ait bilgi ve belgeleri PDF formatında CD, DVD veya harici bellek ortamında 4 adet olarak (Aday sayısal ortamda sunduğu belgelerin doğruluğu ile sorumludur) Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir.  (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)
Doktor    Öğretim    Üyesi    kadrolarına    başvuracak    adaylar    (https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden  temin  edecekleri  “Akademik  Kadro  Başvuru  Formu  Öğretim  Üyesi”  dilekçelerinde,  başvurdukları  anabilim  dalını  belirterek,  2  adet  fotoğraf,  nüfus cüzdan  örneği,  diploma  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora  veya  uzmanlık  belgelerinin  onaylı  örnekleri),  Dil  Belgesi  (Yükseköğrenim  Kurulu  tarafından  belirlenen merkezi dil sınavından en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğrenim Kurulu tarafından kabul edilen dil sınavından denk bir puan almış olmak.)   ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan, 1 adet fiziki arşiv dosyasının yanında Jürilerin değerlendirmesi için başvuru dosyasına ait bilgi ve belgeleri PDF  formatında  CD,  DVD  veya  harici  bellek  ortamında  4  adet  olarak  (Aday  sayısal  ortamda  sunduğu  belgelerin  doğruluğu  ile  sorumludur)  ilgili  birime vereceklerdir.  (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)
Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuruda  bulunan  adayların,  başvurdukları  kadro  ile  ilgili  2547  Sayılı  Kanunun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri  ile  “Gümüşhane  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme,  Atanma  ve  Yeniden  Atanma  Kriterleri  Yönergesi”nde  aranan  koşulları  sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.
İlgililere duyurulur.

Sıra NoFAKÜLTE-MYOBÖLÜMABD/PROGRAMUNVANDERECEADETŞARTLARI
1İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüSiyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim DalıProfesör11Siyasal Düşünceler alanında doçent
ünvanı almış olup, eleştirisel teori alanında çalışmalar yapmış olmak.
2İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüÜretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim DalıProfesör11Üretim ve Operesyon Yönetimi alanında doçent unvanı almış olup, Lojistik- Tedarik Zinciri konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
3İletişim FakültesiRadyo Televizyon ve Sinema Bölümüİletişim Bilimleri Anabilim DalıProfesör11İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olup, Medyada
Çerçeveleme Yaklaşımları alanında çalışmalar yapmış olmak.
4Mühendislik Doğa Bilimleri FakültesiJeoloji Mühendisliği BölümüMaden Yatakları Jeokimya Anabilim DalıProfesör11Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent ünvanı almış olup, asit maden drenajı ve kütle değişim hesaplamaları ile ilişkili elterasyon konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
5İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüÜretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim DalıDoçent11Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında doçent unvanı almış olup, Lojistik ve
Girişimcilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
6İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüYönetim ve Organizasyon Anabilim DalıDoçent11Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olup, Politik Zeka
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
7İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüYönetim Bilimleri Anabilim DalıDoçent11Kamu Yönetimi alanında doçent ünvanı almış olup, Sosyal Belediyecilik ve Yönetişim konularında çalışmalar yapmış
olmak.
8Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiFizik Mühendisliği BölümüKatıhal Fiziği Anabilim DalıDoçent11Fizik alanında doçent unvanı almış olup,
süperiletkenlerden kayıp mekanizmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
9Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMaden Mühendisliği BölümüMaden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim DalıDoçent11Maden Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup, geri dönüşüm agrega
maden atıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
10İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleri BölümüHadis Anabilim DalıDoçent11Hadis alanında doçent ünvanı almış
olmak.
11Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi BölümüAntrenörlük Eğitimi Anabilim
Dalı
Doçent11Spor Bilimleri alanında doçent ünvanı
almış olmak.
12İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleri
Bölümü
Din Psikolojisi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora
yapmış olmak.
13İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüİnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Yönetim Organizasyon alanında doktora
yapmış olup, liderlik ve örgüt kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak.
14İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliye BölümüBütçe ve Mali Planlama Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Maliye alanında doktorasını yapmış olup, Mali Destek Politikası ve Yönetişim
konularında çalışmalar yapmış olmak.
15İletişim FakültesiGazetecilik BölümüGenel Gazetecilik Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11İletişim alanında doktora yapmış olup,
Gazetecilik alanıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
16Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal Hizmetler BölümüSosyal Hizmet Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Sosyal Hizmet lisans mezunu olmak ve Sosyal Hizmet Anabilim Dalında doktora yapmış olup, psikososyal sağlık
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
17Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluBeden Eğitimi ve Spor BölümüBeden Eğitimi ve Spor Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi31Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olup, Sporcu Öğrenciler üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
18Edebiyat FakültesiPsikoloji BölümüDeneysel Psikiloji Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Psikoloji Lisans mezunu olup, madde
bağımlılığı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
19Şiran Mustafa Beyaz Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve Güvenlik BölümüAcil Durum ve Afet Yönetimi ProgramıDr. Öğr. Üyesi11Acil Yardım ve Afet Yönetimi Alanında Lisans mezunu olup, Afet Yönetimi
Alanında Doktora yapmış olmak.
20Şiran Mustafa Beyaz Meslek
Yüksekokulu
Veterinerlik BölümüLaborant ve Veteriner Sağlık
Programı
Dr. Öğr. Üyesi11Veteriner Fakültesi mezunu olup,
alanında doktora yapmış olmak.
21Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler BölümüTıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik ProgramıDr. Öğr. Üyesi11İşletme alanında doktora yapmış olup, proaktif davranış ve perma kültür
konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.