Hakkari Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alıyor

Hakkari Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alıyor
Yayınlama: 13.03.2023
26
A+
A-

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Nitelik KoduUnvanıAdetMezuniyetKPSS
PuanTürü
Puan Barajı
Aranan Nitelikler
B01Büro Personeli2OrtaöğretimKPSSP94
(60 Puan)
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
B02Büro Personeli1ÖnlisansKPSSP93
(60 Puan)
Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak.
B03Büro Personeli6ÖnlisansKPSSP93
(60 Puan)
Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Adalet,Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,Muhasebe,İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi,Radyo ve Televizyon Programcılığı,Lojistik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerinin birinden mezun
olmak.
B04Büro Personeli1ÖnlisansKPSSP93
(60 Puan)
Yükseköğretim Kurumlarının Görsel
İletişim, Grafik Tasarım ve Geleneksel El Sanatları bölümlerinin birinden mezun olmak ve MEB veya herhangi bir Yükseköğretim kurumu onaylı Bilgisayar
Kullanımı ve Görüntü ve Ses Sistemleri Eğitimi belgesine sahip olmak
B05Büro Personeli1LisansKPSSP3
(60 Puan)
Yükseköğretim Kurumlarının Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak.
B06Büro Personeli1LisansKPSSP3
(60 Puan)
Yükseköğretim Kurumlarının İlahiyat Programından mezun olmak, Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi Sertifikası ile İş
Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olup SGK ile belgelendirmek kaydıyla en az 1
(bir) yıl deneyimi olmak.
B07Büro Personeli1LisansKPSSP3
(60 Puan)
Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal
Hizmet, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya Halkla İlişkiler bölümlerinin birinden mezun olmak. SGK ile belgelendirmek kaydıyla
alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.
B08Büro Personeli1LisansKPSSP3
(60 Puan)
Fen Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olup SGK ile belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.
D01Destek Personeli (Aşçı)1OrtaöğretimKPSSP94
(55 Puan)
Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü, Mutfak veya Aşçılık Dalı mezunu olmak SGK ile belgelendirmek kaydıyla aşçılık alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ya da
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olup, MEB onaylı 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olup SGK ile
belgelendirmek kaydıyla aşçılık alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.
D02Destek Personeli (Aşçı)1ÖnlisansKPSSP93
(55 Puan)
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin birinden mezun olup, SGK ile belgelendirmek kaydıyla aşçılık alanında en az 10 yıl deneyim sahibi olmak ya da herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olup MEB onaylı Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ile ilgili Usta Öğreticilik belgesine sahip olduğunu belgelendirmek ve SGK ile belgelendirmek kaydıyla aşçılık alanında en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.
D03Destek Personeli1LisansKPSSP3
(55 Puan)
Yükseköğretim Kurumlarının Spor Yöneticiliği veya Rekreasyon bölümlerinin birinden mezun olmak.
KG01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 1 Ortaöğretim KPSSP94
(60 Puan)
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olup. Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak, vardiyalı çalışmaya
engel durumu bulunmamak, MEB onaylı
“Kamera Güvenlik Kurs Bitirme” belgesine veya MEB onaylı “Bilgisayar İşletmeni
Belgesine” sahip olmak, MEB onaylı “İlk Yardım Kurs Bitirme” belgesine sahip olmak. Tam teşekküllü Kamu
hastanelerinden alınacak heyet raporuna sahip olmak.
KG02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)2ÖnlisansKPSSP93
(60 Puan)
Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak veya Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans
programından mezun olup, Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak, Vardiyalı çalışmaya
engel durumu bulunmamak, Tam teşekküllü Kamu hastanelerinden alınacak heyet
raporuna sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde (mesai saati bitimine kadar) Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN ya da POSTA yoluyla yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Başlangıç : 08.03.2023
Başvuru Bitiş : 22.03.2023

Başvuru Adresi : Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sokak No: 51 Merkez/Hakkari

Tel: (Santral) (0438) 212 12 12 (Dahili) 1206-1208

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),

Nüfus Cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (net ve okunur olmalıdır.)

Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)

Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.

Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2022 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.hakkari.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar atanma hakkını kaybetmiş sayılır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.