TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Yayınlama: 14.12.2022
107
A+
A-

Üniversitemize, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

* Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince;
7) Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler:

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:
Rektörlüğe hitaben yazılacak olan, başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb… diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* İlan şartlarında çalışma deneyimi yer alan kadrolara başvuran adayların; deneyim sürelerini gösteren hizmet belgelerini, başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurusu dosyası bilimsel yayın ve çalışmaları kapsayacak olup, dosyası (5 CD) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Eksik belgeler ve ilan kriterlerini taşımayan belgeler geçerli olmayacaktır. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı /e-posta ([email protected]) ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

FakültesiBölümKadro UnvanıKadro SayısıÖzel KoşullarBaşvuru Tarih Aralıkları
Eğitim FakültesiTemel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim DalıDoçent1Adayların;
– Lisans derecelerini “Sınıf Öğretmenliği” alanından almış olmaları,
– Doktora derecelerini “Eğitim Programları ve Öğretim” alanından almış olmaları,
– Doçentlik derecelerini “Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı”nda almış olmaları,
– Sınıf öğretmenliği programının değerlendirilmesi, öğretmenlik mesleği yeterlikleri, aktif vatandaşlık, sivil katılım, demokrasi, insan hakları ve vatandaşlık eğitimi, topluma hizmet uygulamaları, öğretmen eğitiminde sosyal adalet, öğretmen eğitiminde göçmen öğrenciler konularında araştırma yürütmüş olmaları,
– Öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim sosyolojisi,
eğitimde program geliştirme, hayat bilgisi öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi topluma hizmet uygulamaları alanlarında ders vermiş olmaları
gerekmektedir.
– En az 1 yıl yurt dışı doktora sonrası araştırma deneyimlerine sahip olan adayların başvurularına öncelik verilecektir.
14/12/2022-28/12/2022
Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi1Adayların;
– Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini “İngiliz Dili Eğitimi” alanından almış olmaları,
– Lisansüstü eğitiminde yurt dışı araştırma deneyimi sahibi olmaları,
– Yabancı dil öğretiminde yansıtıcı düşünme ve akademik söylem çalışmaları üzerine uzmanlaşmış olmaları,
– Yabancı dil öğretmenlerinin yansıtıcı düşünmeleri, akademik söylem öğreniminde ikinci dil sosyalleşmesi ve ders kitabı incelemesi üzerine çalışmalarının olması gerekmektedir.
14/12/2022-28/12/2022
Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Adayların;
– Doktora derecelerini “Ölçme ve Değerlendirme” alanından almış olmaları,
– Bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş test uygulamaları, madde parametre sapması, kayıp veri uygulamaları, üst biliş farkındalığı konularında çalışmalar yapmış olmaları,
– Veri madenciliği ve R programlama eğitimlerini almış olmaları gerekmektedir.
14/12/2022-28/12/2022
Lisansüstü Programlar EnstitüsüUygulamalı Veri Bilimi Ana Bilim DalıDoktor Öğretim Üyesi1Adayların;
– Doktora derecelerini “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “İstatistik”, “Matematik” “ Yönetim Bilişim Sistemleri”, “Bilişim Sistemleri”veya ilgili bir alandan almış olmaları, gerekmektedir.
– “Veri Analitiği”, “Yapay Zeka”, “Hesaplamalı İstatistik ve R ve Phyton Uygulamaları”, “İstatistiksel Öğrenme”, “Veri Madenciliği”, “Keşfedici Veri Analizi” alanlarının bir veya birden fazlasında araştırma yürütmüş olan adaylara öncelik verilecektir.
14/12/2022-30/12/2022

Duyurulur.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.